...
LP og rally

LP og rally

Som indehaver af Dogsbyheart har jeg erhvervet mig ekspertviden indenfor flere af de områder, der er indenfor hundetræning, bl.a. på to unikke hunde, sportsdiscipliner: LP og rally-træning. Disse to sportsgrene har hver deres karakteristika, men deler alligevel vigtige ligheder.

Under vores træningsforløb vil jeg hjælpe dig og din hund med at opnå detaljer, der vil give dig kompetencerne til at opnå dine ønskede resultater i både LP og rally-lydighed.
Kontakt mig i dag, for at begynde rejsen mod en bedre forståelse og dygtighed inden for disse spændende hunde-sportsdiscipliner.

Nogen vil mene, at de ikke har noget tilfælles, men det vil jeg vove at påstå. Nemlig at lave noget sammen med din hund.

Lydighed også kaldet LP fik den allerførste spæde start i 1910, hvor Konrad Most udgav bogen “Training Dogs: A manual”. Han trænede tyske politihunde og militærhunde. Træningen var hård og strafbaseret.

Efter anden verdenskrig blev det mere almindeligt at have hund i husstanden.
Og i 1980erne udgav Karen Pryor bogen “Don’t Shot the dog”. Bogen var en ultimativ guide til det gode samarbejde og forståelse mellem hund og ejer. Klikkertræning og positiv forstærkning blev født og inspirede mange af tiden hundeinstruktører.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.